Ha en motorcykel på firman

Ha en motorcykel på firman

En sak de flesta företagare känner till är att det ofta är mer fördelaktigt att äga saker ”på firman” än privat. Motorcyklar är inget undantag. Det du dock ska vara medveten om är att Skatteverket inte är dumma. För att du ska kunna komma undan med att göra på det här sättet behöver du kunna påvisa att det finns ett reellt behov för ditt företag att äga en motorcykel. Annars är risken stor att du blir upptaxerad och i värsta fall får betala straffskatter.

Jämför företagslån vid finansiering

Om du inte har kontanta medel att köpa en motorcykel med i firman är en lånefinansiering eller en leasinglösning ett bra alternativ. Här finns det många alternativ på marknaden, så se till att du jämför företagslån innan du tecknar ett sådant. Du kan spara många sköna slantar på det sättet som du istället kan köpa bensin och tillbehör för. Detsamma gäller för leasing där olika bolag erbjuder olika villkor. Tänk också på att risken för att räntan ska sticka iväg just nu är hög, vilket gör att det kan rekommenderas att se hur ett utvalt låneföretag avser hantera det.

När kan jag köpa en motorcykel på firman?

Du kan i vissa fall köpa en motorcykel på samma sätt som du köper en tjänstebil. Det vill säga använda den för att ta dig till kundbesök och liknande. Då behöver du hålla reda på när du njutningskör privat och när du använder den i verksamheten. Du kommer också behöva betala en del förmånsskatter, vilket gör att det inte alltid blir jättemycket billigare än att köpa en privat. Fördelen är dock att du lägger över en del risk i firman. Om den behöver repareras kan du ta det ur företagskassan istället för att betala det med skattade pengar.

I vissa företag är en motorcykel dock en mer verksamhetsnära ägodel än i andra. Ett typexempel på det är en budfirma där det är enkelt att motivera ägandet av en motorcykel för att kunna fakturera och göra ditt jobb. Här kommer dock Skatteverket titta på vad det är för typ av motorcyklar din firma äger. Det kan fortfarande vara svårt att motivera inköp av en av Harley Davidssons värstingmodeller.

Prata med revisorn innan köp

Eftersom reglerna kring fordon på många sätt är snåriga, och det finns många fallgropar, bör du prata med din revisor innan du gör affär. Revisorn är expert på olika typer av skatteregler och ska kunna ge dig råd kring hur du får till det mest förmånliga upplägget utifrån skatteregler och andra lagar. Din revisor är också kunnig kring hur det fungerar med avskrivningar, vilket är viktigt särskilt för dig som planerat att äga motorcykeln på firman under en begränsad period och sedan sälja den vidare till dig själv eller till någon annan.

dante