Honda

Honda

Honda är ett företag som tillverkar olika fordon och när det kommer till motorcyklar så är Honda Motor Company världens största tillverkare. De kan erbjuda allt ifrån enklare motorcyklar och moper till de allra mest spektakulära sportmotorcyklarna som finns på marknaden.

Företaget grundades av Soichiro Honda år 1948 och han behöll sedan företaget till och med år 1973, 25 år senare, när Kiyoshi Kawashima tog över företaget.

I början så var Honda ett företag som inte hade gjort sig något större namn inom just motorcykelindustrin och det skulle dröja till år 1960 när de startade en reklamkampanj i USA. Kampanjen hade sloganen ”You meet the nicest people on a Honda” vilket var ett sätt att få människor att se på motorcyklar som någonting för den vanliga personen. Vid den tiden hade motorcykelkulturen ett dåligt rykte och man kopplade ihop motorcyklar med hårda killar som var något av rebeller. Den smarta slogan som Honda använde sig av talade tvärtemot denna stereotyp och kampanjen gjorde stor succé. Den pågick under 3 års tid och vid slutet av 1963 hade de sålt över 90.000 motorcyklar i USA.

Honda använder stora delar av sina vinster till forskning och utvecklingen av nya teknologier och försöker alltid komma på nya innovativa lösningar på saker och ting vilket gör att de idag är det ledande företag det är inom så många olika områden. Den positiva kurvan fortsätter att visa goda resultat och många kunniga personer inom området anser att Honda är ett av framtidens företag som verkligen kommer att prestera.

Endast framtiden kan utvisa vad som kommer att ske men allt tyder på att Honda förmodligen är här för att stanna.

dante