Motorcykelns historia i Sverige

Motorcykelns historia i Sverige

Den första mc:n som drevs av en ångmaskin byggdes i Frankrike i slutet av 1860-talet. Nästan trettio år senare, 1895, hade konceptet nått Sverige och beskrevs bland annat i industritidningen Norden då den första ”motorvelocipeden” hade tagits in i landet. Sedan dess har motorcykeln och dess många släktingar kommit en lång väg.

De första åren

Den motorcykel, eller motorvelociped, som blev föremål för artikeln från 1895 var en klumpig tingest, till förvirring lik en vanlig cykel men med en lång bas och utrustad med fotogenmotor. Den kostade 1200 kronor att köpa och kunde köra i 3-6 mils hastighet per timme. Innan den gick att köra måste dock en tändningslampa brinna i cirka fyra minuter för att förgasa bensinen.

I början av 1900-talet blev motorcyklarna mer lika bilen, och tvärtom. De motorcyklar som importerades till Sverige under den här tiden var ofta av det trehjuliga slaget, och kunde utrustas med en släpvagn där bak och kallades då för just ”automobiler”.

Bara några år senare fick dock motorcykeln en mer standardiserad struktur och vid samma tid började motorcyklar byggas i Sverige istället för att bara importeras. I likhet med dagens mc-fantaster var motorcykeln vid 1900-talets början framförallt en fritidshobby eller ett sportfordon.

20- 30- och 40-talet

Under 1920-talet blev motorcyklarna dyrare och svåra att få tag på som resultat av importrestriktioner och brist på bränsle och råvaror. Vid samma tid började lagar anpassas för motorcyklar i form av skatteplikt och körkortskrav.

På 30-talet sjönk det svenska mc-intresset, med undantag för de så kallade lättviktarna. Vid andra världskrigets utbrott 1939 upphörde dock försäljningen i princip helt och hållet fram till freden 1945, då det istället återigen rådde brist på material.

50- talet: skotrar och mopeder

Under 1950-talet var de största innovationerna de minsta kusinerna till mc:n – skotern och mopeden. Ordet ”moped” förekommer i andra språk som engelskan men myntades av den svenske journalisten Harald Nielsen 1952, som en sammanslagning av ”motor” och ”pedaler”.

Med tiden kom dessa ”lätta motorcyklar” att mer och mer bli sin egen grej och anpassas till tidens gång. Till exempel kan man numera köpa elmopeder online via https://www.vassla.com och Vespa har blivit i det närmsta synonym till den klassiska italienska skotermodellen.

60-, 70-, och 80-talet: kontroverser och hobbyförare

”Mc-knutten” föddes under de här årtiondena och motorcykelåkandet blev en livsstil, delvis kopplat till att gamla gränser och lagar togs bort. Körkortskraven skärptes dock när antalet mc-olyckor ökade som ett resultat av den nya friheten. Att bygga sin egen mc blev också vanligt bland hobbyister.

Under åttiotalet tog även tekniken ett rejält språng i samma veva som flera gamla jättar i motorcykelindustrin stängdes ner och Japan började dominera marknaden, framförallt med märket Honda.

90-talet och framåt

Tekniken fortsatte att utvecklas och under 90-talet och tidigt 00-tal fanns det en motorcykel för varje typ av person: sportiga eller nostalgiskt kromblänkande modeller samsades på marknaden med mer diskreta varianter, så kallade ”naked bikes”, avsedda för dagligt bruk.

Idag experimenterar industrin bland annat med att försöka lansera bra elmotorcyklar i likhet med de redan framskridna elmopederna, och så kallade äventyrshojar tillverkade för skiftande terräng är har blivit populära.

dante